FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Základem suchého domu je dobře provedená střecha a izolace

Napsal dne 06. 10. 2011 uživatel veronika.fundova

Při stavbě rodinného domu dbejte zvýšené pozornosti nejen při izolaci domu, ale především při stavbě střechy a tvorbě okapového systému. Těmito předběžnými opatřeními si ušetříte řadu případných problémů.

Co udělat, abychom předešli sanaci vlhkého zdiva?

Vlhkost a voda vůbec jsou velkým nepřítelem každé stavby. Proto je lepší postavit rodinný dům tak, aby  se těmto problémům předešlo a nemuselo se pracně zjišťovat, proč k vlhkému zdivu v domě došlo. Sanace vlhkého zdiva je poměrně nákladná záležitost a najít řešení, jak provést nejvhodnější formu sanace, není vždy jednoduché. Při stavbě domu je důležité nechat hrubou stavbu důkladně vymrznout.  Stejně důležité je i časové dodržování všech technologických procesů, aby měla novostavba čas vyschnout a nestěhovali jste se do vlhkého domu.  Ihned po nastěhování se doporučuje dům vytápět a často větrat. Tímto opatřením můžete také předejít vzniku plísní na nově vymalovaných zdech.

Sanaci vlhkého zdiva lze předejít

Stavbu domu bychom měli neustále kontrolovat. Dohlížejte také na to, aby měl dům dostatečnou izolaci nejen na stěnách, ale také na střeše. Hlavní je, aby střešní izolace byla kvalitní, protože například na ploché střeše i minimální netěsnost může způsobit mokré mapy na stropě. Velmi často dochází k pronikání vody do domu kolem lemování komína nebo u stožáru antény. Doporučujeme všem, aby po velkých deštích nebo vždy po skončení zimy a tání sněhu zkontrolovali půdní prostory, zda do domu nezatéká, protože vlhkost způsobená pronikáním vody střechou se většinou objeví později a dokáže napáchat velké škody.  Dobře provedená plochá či sedlová střecha rodinného domu je totiž základem suchého domu. Stavba domu musí být precizní také při tvorbě okapového systému, okapových chodníčků kolem domu i  při odvodu dešťové vody pryč od budovy. Je dobré čas od času zkontrolovat průchodnost okapů, zda nejsou ucpané, protože zanesený okap způsobí, že voda nebude ze střech odtékat. Tato přetékající voda může poškozovat trámy, kterými je okap přichycen. Prasklý okap zase způsobí odtok vody přímo na fasádu budovy a nasakování vody dovnitř domu.  Všechny tyto nedostatky mohou způsobit to, že zdivo rodinného domu natahuje vlhkost a na zdech vznikají nevzhledné mokré mapy a časem i zdraví závadná černá plíseň.