FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Vyprojektujte a postavte svůj dům pečlivě, vyhnete se sanaci vlhkého zdiva!

Napsal dne 01. 10. 2011 uživatel veronika.fundova

U  zděných domů  se můžete čas od času setkat s problémem vlhkého zdiva. Pokud však stavbu svého domu detailně promyslíte a zvážíte všechny možné problémy s případnou vlhkostí zdí, předejdete nutnosti provádět sanaci vlhkého zdiva.

Promyslete všechna možná úskalí ještě před tím, než dům postavíte

V případě, že teprve rodinný dům stavíte nebo si ho necháváte stavět zkušenou stavební firmou, je zapotřebí již v době plánování rodinného domu zohlednit do projektu řadu úvah. Měli byste pečlivě zvážit nejen to, na jakém pozemku bude váš zděný dům stát. V případě, že se bude jednat o svažitý pozemek, tak zvažte, zda nebude na vaši zahradu stékat voda. Budete-li stavět na pozemku rovinatém, pak se musíte zamýšlet nad tím, zda se  naopak nebude na vaší zahradě voda držet. Nutností je i rozbor jednotlivých vrstev podloží. Některé vrstvy totiž mohou vodu hůře vsakovat a způsobovat tak podmáčenost vaší zahrady a následné problémy s natahováním vlhkosti do zdí vašeho domu.  Dalším důležitým faktorem, který je zapotřebí zvážit při plánování rodinného domu, je to, zda není v blízkosti vašeho pozemku nějaký vodní tok nebo nádrž.  Kromě umístění vašeho rodinného domu na pozemku je nutností zvolit vhodný okapový systém, způsob odvodu dešťové i splaškové vody, dále pak vytvořit  okapové chodníčky kolem celého rodinného domu, detailně naplánovat zahradu a zatravněné plochy či případný odvod hromadící se vody. Důležitá je i volba správného způsobu vytápění, odvětrávaní vlhkosti kvalitními okny či odvětrávacími systémy.

Je lepší plánovat  a kvalitně stavět, než provádět sanaci!

Tím, že toto vše důkladně promyslíte, zahrnete do projektu a rodinný dům tak postavíte, můžete se u zděných domů vyhnout budoucím problémům s vlhkostí a případné sanaci vlhkého zdiva, která způsobuje nežádoucí plísně, problémy se sníženou pevností dřevěných konstrukcí nebo zhoršení izolačních vlastností domu.