FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Vrážení plechů

Napsal dne 25. 10. 2009

Vrážení nerezových plechů je velmi kvalitní mechanický způsob, jak ochránit budovu před zemní vlhkostí. Ocelové desky jsou zaráženy do průběžných spár ve zdivu. Vysoká tuhost nerezových chrom-niklocelových desek zaručuje, že ani u masivního zdiva (až do šířky 1m) nedojde k deformaci desek, a to ani ve vícepodlažních objektech, kde je tlak ve zdivu opravdu vysoký.

Dále lze použít i nerezové molybdenocelové desky, které svým složením plně nevyhovují nárokům na chrom-niklocelové desky, ale díky své vysoké životnosti se také řadí ke kvalitnímu typu nerezových plechů.

Tuto metodu lze využít u cihelného i kamenného zdiva. Použití je omezeno pouze na existenci průběžné ložné spáry ve zdivu. Výhodou je využití vysoce kvalitního materiálu, který zaručuje funkčnost systému po celou dobu užívání objektu. Při aplikaci této metody nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy, celá metoda je velmi šetrná. Sanace vrážením plechů je poměrně rychlá a lze ji provádět za současného provozu objektu. Pro aplikaci je dostatečný přístup pouze z jedné strany zdiva. Tuto metodu lze využít i pro svislé izolace a pro izolace členitých konstrukcí, např. pilířů. Práce na sanaci není závislá na povětrnostních podmínkách, lze ji provádět za jakéhokoliv počasí.

Před zahájením prací je dobré promyslet a připravit některé důležité kroky. Pokud je součástí izolačních prací i zbudování nové podlahy, pak je vhodné starou podlahu zcela odstranit. Také je nutné ošetřit překážky ve zdivu – elektřina, voda, plyn atd., aby během sanace nedošlo k jejich poškození.

Po dokončení prací je nutné provést napojení podlahových izolací na plechovou izolaci. Při sanaci vlhkého zdiva v suterénu musí být proveden odkop zeminy z vnější strany budovy až na úroveň zarážených plechů. Poté je třeba provést napojení na svislou izolaci, která je ukončena 10-15cm nad terénem. Také je nezbytné osekat navlhlou omítku až po hranici vzlínající vlhkosti.