FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Sanační omítky

Napsal dne 00. 00. 0000

Podle použití rozdělujeme sanační omítky na prodyšné a vodotěsné. Oba druhy se výrazně liší svými vlastnostmi a funkcí.

 

Sanační omítky prodyšné

 

Používají se na vlhké zdi, tyto omítky mají vysokou pórovitost a prodyšnost, díky čemuž jsou velmi lehké a mají velmi nízkou kapilární nasákavost, ideálně vodu zcela odpuzují. Tato voda tedy kapilárami neproniká ze zdiva do omítky a její povrch tak zůstává suchý, neobjevují se zde mokré fleky. Odpařování vody probíhá pouze na vnitřní straně omítky, kde také zůstávají vysrážené soli. Povrch stěny tak zůstává suchý a čistý.

Je důležité si uvědomit, že sanační omítky neodstraňují příčiny navlhání zdí, pouze snižují nežádoucí účinky vlhkosti. Nepříznivé projevy, které by jinak vznikaly na povrchu omítky vznikají pod jejím povrchem a například dlouhodobé usazování solí může zcela znehodnotit zdivo. Proto je třeba tuto metodu chápat jako krátkodobou nebo lépe jako doplňkovou ve spojení s některou z účinných metod sanace.

 

Sanační omítky vodotěsné

 

Funkce vodotěsné omítky je prakticky totožná s prodyšnou omítkou, ale působí obráceně. Zabraňuje pronikání vlhkosti ze vzduchu do zdiva, a proto se používá zejména v místnostech s opravdu vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou prádelny, kuchyně apod. V současnosti se ale používají pouze výjimečně, častěji jsou nahrazovány hydroizolačními stěrkami.

Rizika při použití sanačních omítek

 

Nejvážnější a zároveň nejčastější chybou při použití sanačních omítek je nedodržení odpovídající tloušťky nanášené vrstvy. Ani kvalitní sanační omítka nesplní svůj účel, pokud není aplikována požadovaným způsobem. Druhým problémem, který je také spojen s plánovanou úsporou, je nedodržení výšky, do které má být sanační omítka nanesena. Omítku bychom měli aplikovat minimálně 80cm nad viditelnou hranici vzlínající vlhkosti. Tyto prohřešky proti požadavkům mají za následek opakovaný prostup vlhkosti, na zdi se znovu objeví vlhkostní mapy.

Nebezpečné je i nedodržení pravidel pro nanášení omítky ve více vrstvách, kdy je nutné, aby předchozí vrstva dokonale vyschla, než bude nanesena vrstva nová. Obecně se uvádí nutnost 1 dne vysychání na 1mm nanesené omítky. Mnoho stavebních firem tento požadavek porušuje ve snaze o co nejkratší dokončení prací. Naštěstí prostup vody a solí díky tomuto přestupku vzniká většinou jen u zdiva s vysokým obsahem solí.