FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Podřezání zdiva

Napsal dne 00. 00. 0000

Podřezání zdiva zaručuje spolehlivé odizolování v celém prostoru zdi, včetně rohů, vnitřních koutů a v místech křížení zdí. Touto technikou je také dosaženo doizolování detailů a zajištění správných přesahů. Pro provedení podřezání většinou postačí přístup ke zdi z jedné strany, tudíž ani přímé napojení na sousední budovu nebrání provedení této stavební úpravy. Výhodou této metody sanace jsou rychlost - u běžného rodinného domu trvají práce většinou do 4 dnů a cena, která bývá nejnižší z možných metod mechanického izolování.

Zdivo s pálených i nepálených cihel se řeže v průběžné spáře, podpírá se speciálními klíny s vysokou nosností. Vzniklá spára se poté plní speciální cementovou směsí, v případě potřeby se používá metoda tlakování.

Používané plastové izolace jsou atestovány proti vodě a radonu a ze všech materiálů používaných pro izolaci zdiva mají nejdelší životnost. Plastové izolace jsou odolné vůči solím a výkvětům na zdech, které způsobují korozi kovů a poničení stavebních materiálů.

Při správně provedeném postupu podřezání zdiva je vyloučeno sedání budovy. Po podřezání se nezvyšuje riziko přenosu vibrací a otřesů, naopak některé případy ukazují, že po podřezání zdiva se zvýšila schopnost zdi pohltit otřesy, například od automobilové dopravy.

Při podřezávání zdiva přichází v úvahu dvě metody, a to podřezání strojní pilou nebo diamantovým lanem. Podřezání strojní pilou bývá omezeno maximální šířkou zdi, většinou jde o 1m šířky.  Diamantové lano se využívá u kamenného, smíšeného a betonového zdiva, tato metoda je také nákladnější než využití strojní pily. Další postup sanace je u obou metod shodný.

Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost, takto provedená sanace vydrží až do konce životnosti celé stavby. Mnoho dodavatelů nabízí současné provedení kompletní izolace podlah budovy, a to i tepelnou. Výhodou tohoto řešení je potom záruka poskytnutá na izolaci jako celek.

Rizika podřezávání zdiva

Pokud je práce na sanaci provedena nekvalitně, hrozí množství rizik. Nejvýraznějším je porušení statiky budovy, kterému lze zabránit pouze vhodným a pečlivým postupem při sanaci. Často dochází k problémům se samotnou izolační vrstvou, když jsou ve snaze ušetřit použity levné a nevyhovující materiály, někdy dokonce pouze dehtový papír. Rizikovým místem jsou napojení jednotlivých izolací, těm je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Někdy provádějící firma vynechá části zdí v místech, kde procházejí sítě (elektřina, plyn) nebo místa s horším přístupem, např. schody a schodiště. V těchto místech pak firma použije pouze sanační omítku, která může problémy vyřešit do doby, než skončí záruka. Ale i pro tato místa je třeba najít vyhovující řešení, které vyřeší problémy natrvalo.

Výběr kvalitní dodavatelské stavební firmy je základem úspěchu a určitě není na škodu sjednat si na prováděné práce nezávislý stavební dozor.