FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Jiné metody sanace

Napsal dne 26. 10. 2009

Podsekání zdiva s odizolováním

Metoda podsekání zdiva je vhodná zejména pro smíšené a kamenné zdivo s vysokou mírou vlhkosti. Do vlhkého zdiva jsou vybourávány otvory a do nich je vkládána izolace, která je posléze zazděna. Úspěšnost této metody je závislá na správném pracovním postupu a dobrém načasování. Spáru mezi novým a starým zdivem je vhodné tlakovat cementovým čerpadlem, aby se zabránilo sedání zdiva.

Odvětrávací metody

Při odvětrávacích metodách se využívá tzv. komínový efekt, tedy rozdíl hmot teplého a studeného vzduchu a tlaku větru, často v kombinaci. Vlhký vzduch se odvádí pomocí dutin ve zdivu nebo podlaze. Tato metoda je účinná pouze pro nízkou míru vlhkosti a správná realizace je poměrně komplikovaná a vždy bychom ji měli svěřit odborné firmě.

Samotné odvětrávání většinou nesplní dnešní požadavky na komfortní bydlení, a proto bývá nejčastěji využíváno jako doplňkové opatření v kombinaci s dalšími metodami.

Zateplení zdiva

Díky nadměrnému prochladnutí nedostatečně izolovaného zdiva dochází uvnitř budovy ke kondenzaci vlhkosti ve vzduchu, podobně jako na studeném okenním skle. Kondenzovaná vlhkost se vsakuje do zdiva a vytváří vlhkostní závady. To se nejčastěji projevuje v blízkosti tzv. tepelných mostů. Zateplením fasády se tyto problémy eliminují, ale je třeba počítat s tím, že zateplení zabrání odpařování vlhkosti ze zdi, takže je třeba zabránit pronikání vlhkosti ze zdiva zespodu.