FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Hydroizolace ploch

Napsal dne 00. 00. 0000

Tuhá fosilní paliva

Sanace podlah
Pro sanaci podlahových ploch je dostupných několik řešení v závislosti na konkrétních dispozicích stavby. Druhy sanací se liší podle toho, zda má objekt základní desku či ne. Ve starých domech bývá často problém s výškou místností, kdy navýšení podlahy sanačním systémem by zhoršilo obyvatelnost místností.
K sanaci se většinou využívají svařované plastové fólie nebo modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou. Důležitým faktorem pro kvalitní funkčnost sanace je napojení podlahového systému na sanaci stěn. K tomu se většinou používají hydroizolační stěrky.

Sanace střech
Hydroizolace střech vyžaduje velmi kvalitní provedení. Pro sanaci se používají většinou speciální fólie z měkčeného PVC nebo asfaltové pásy. Asfaltové pásy se pokládají na předem penetrovaný podklad. Největší riziko prostupu vlhkosti a prosaku vody je samozřejmě v jednotlivých spojích, proto je těmto místům třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Kvalitní materiály pro hydroizolaci střech by měly zaručovat vysokou prostupnost vodních par, hygienickou a ekologickou nezávadnost a co nejnižší hmotnost, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování nosné konstrukce střechy.