FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Chemické injektáže zdiva

Napsal dne 25. 10. 2009

Tato metoda je použitelná pro kamenné, smíšené i betonové zdivo, důležitým faktorem je vlhkost zdiva. Do zdiva se vrtají otvory, které se potom injektují speciálními hydrofobními prostředky, případně se kombinují s utěsňujícími látkami. Hydrofobní látky odpuzují vodu, čímž zabraňují pronikání vzlínavé vody do zdiva.

Hydrofobní látka musí splňovat mnoho požadavků, kromě samozřejmé vysoké hydrofobity je to zejména nízká viskozita, dlouhá životnost, odolnost proti slanému prostředí, a také hygienická a ekologická nezávadnost. Provádění injektáže je ovlivněno nejen složením zdiva, ale také výskytem dutin ve zdivu, množstvím usazených solí apod. Při velmi vlhkém zdivu se využívá tlakové injektážní čerpadlo s regulací tlaku.

Při netlakové injektáži se vrtají otvory o sklonu 30 – 45°, při použití tlakové injektáže mohou být i vodorovné. Vzdálenost jednotlivých otvorů a jejich umístění jsou voleny tak, aby při injektáži nedošlo k narušení statiky budovy, a aby došlo k prolnutí chemického materiálu. Hloubka otvorů je pak určena tloušťkou stěny, od celkové tloušťky se odečítá 5cm. Vzdálenost jednotlivých vrtů je závislý na nasákavosti stavebního materiálu, kterým je zdivo tvořeno. Maximální vzdálenost od středu jednoho otvoru k druhému by neměla přesáhnout 15cm.

Po vyvrtání otvoru jsou tyto vyčištěny vzduchem a pomocí čerpadla se do nich napustí chemický materiál. Po naplnění otvorů se tyto vyplní nebo pouze uzavřou maltou, v závislosti na podmínkách konkrétní stavby domu.

Podmínkou pro využití injektážní metody sanace je maximální tloušťka zdi 1,2m a fakt, že zdivo není natolik navlhlé, aby nepřijalo injektážní látku.

Rizika chemické injektáže

Pravděpodobně největším rizikem při chemické injektáži je nesouvislost izolační clony. Důvodem může být nedodržení předepsané vzdálenosti vrtání injektážních otvorů nebo použití nevhodného injektážního materiálu. Různé injektážní materiály mají rozdílnou pronikavost a jejich použití je tak závislé zejména na nasycení zdiva vodou.