FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Články o fotovoltaice

14. 02. 2013

Jak vybrat správný odvlhčovač pro vaše prostory

Zkušení stavaři a správci objektů vědí, že klasické větrání je energeticky náročné a za určitých okolností až nemožné. Mnohem úspornější je využít odvlhčovač a zbavit vlhkost účinně a především úsporně.

06. 10. 2011

Základem suchého domu je dobře provedená střecha a izolace

Při stavbě rodinného domu dbejte zvýšené pozornosti nejen při izolaci domu, ale především při stavbě střechy a tvorbě okapového systému. Těmito předběžnými opatřeními si ušetříte řadu případných problémů.

01. 10. 2011

Vyprojektujte a postavte svůj dům pečlivě, vyhnete se sanaci vlhkého zdiva!

U  zděných domů  se můžete čas od času setkat s problémem vlhkého zdiva. Pokud však stavbu svého domu detailně promyslíte a zvážíte všechny možné problémy s případnou vlhkostí zdí, předejdete nutnosti provádět sanaci vlhkého zdiva.

01. 10. 2011

Vlhkost v domě často vyžaduje rekonstrukci

Vlhké zdivo je problém, který se může objevit jak u novostaveb rodinných domů, tak u domů starších. Cílem všech sanačních zásahů není jen vysušení zděného domu, ale především odstranění zdroje vlhkosti.

zobrazit všechny

Odvodnění vlhkého zdiva

Sanace zdiva je účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí, tento obor zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu stavby. Díky tomu dochází u dotčených budov k dosažení požadovaných tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a požadované vlhkosti vzduchu v interiérech. Větrání a topení ani za podmínek, které má vytápění ekonomické stavby, tento problém nevyřeší. Příčinou vlhnutí zdí je většinou problém s izolací, díky čemuž na povrchu stěn vznikají nežádoucí vlhké mapy, výkvěty solí a plísně, které jsou nežádoucí také k ekonomické situaci stavby.

Nejčastější příčin vzlínající vlhkosti:

- dlouholeté zanedbání údržby stavby
- překročení životnosti použitých izolačních materiálů
- absence izolací
- zanesení drenáží
- nevhodné dodatečné stavební úpravy (špatné omítky, neprodyšné podlahy apod.)
- změna způsobu užívání stavby
- změna okolních podmínek

K sanaci budov se nejčastěji používají:

 • ekonomické, přímé metody sanace:
  • podřezávání zdiva
  • chemické injektáže
  • vrážení nerezových plechů
  • podsekání zdiva s odizolování
 • ekonomické, nepřímé metody sanace a doplňkové metody:
  • odvodnění okolí stavby, terénní úpravy
  • větrací systémy
  • vysoušeče
  • odvlhčovače
  • sanační omítky

Kvalitní sanační systémy většinou kombinují některé z výše uvedených metod, a pokud jsou provedeny kvalitně, pak zaručují dlouholeté řešení problémů s vlhkostí.

Důležitým krokem je také lokalizace zdroje vlhkosti. Zdroje vzlínající vlhkosti bývají většinou dva, a to zvýšená hladina spodní vody nebo nahodilé rozptýlené zdroje. V případě zvýšené hladiny spodní vody vlhkost postihuje všechny budovy v jednom místě postavené stejnou technologií. Hranice vlhkosti se v průběhu roku téměř nemění a nejvyšší je na zastíněných stranách budov, tedy ze severu a severovýchodu, naopak na jižní straně je hranice nejnižší. U rozptýlených zdrojů se vlhkost projevuje pouze na některých místech budovy a hranice vlhkosti v průběhu roku kolísá. Před realizací sanace by měla odborná firma přesně určit zdroj vzlínající vlhkosti a na základě tohoto zjištění zvolit vhodný systém sanace.